reglement g-bowling Tilburg

Ons reglement(je):

  • Het gebruik van alcohol door spelers en begeleiders is niet toegestaan, dit geldt ook voor alcohol vrij bier e.d. Het barpersoneel houdt hier scherp toezicht op. Hierover is geen discussie mogelijk.
  • De eerste 2 games tellen mee voor de competitie, een volgende game telt alleen mee als deze minstens 30 pins hoger is dan een van de eerdere games. De laagste game komt dan te vervallen.
  • Tijd is tijd. Als de speeltijd om is en je 1e of 2e game is nog niet klaar dan zullen wij de behaalde score afronden naar boven.Heb je de eerste 2 games al gespeeld? Dan heb je gewoon geluk dat je extra hebt kunnen spelen en pech omdat deze scores niet worden afgerond en/of meetellen.
  • Als je, om wat voor reden dan ook, een keer niet kunt meld dit dan aan de begeleiders. Afmelden kan natuurlijk ook via de telefoon (06 413 233 28 of 013 5 704 701) of via de mail . Kun je wegens omstandigheden pas op het allerlaatste moment afmelden bel dan naar het bowlingcentrum.
  • Deelnemers die langdurig geblesseerd zijn zullen (indien correct gemeld) € 4,50 per gemiste wedstrijdronde terug ontvangen. In de meeste gevallen zal dit, na overleg, worden verrekend met evt. openstaande bedragen of met de volgende termijn.
  • Spelers die inschrijven voor een toernooi zijn ten alle tijden verplicht om, na het verstrijken van de inschrijfdatum zoals vermeld op het inschrijfformulier, de toernooikosten volledig te betalen.
  • De leiding heeft zelfs de mogelijkheid om een speler die niet aan zijn betalingsverplichting voldoet voor onbepaalde tijd uit te sluiten van deelname aan competitie en/of wedstrijden.
  • Voor alle voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet gelden de normale regels van de Nederlandse Bowling Federatie.
reglement van 'de Doordouwers'

© 2016 | 'de Doordouwers'